A Derűterápia

Azon személyeknek, akiknek különféle okokból az életükben megcsappant a derű, amelyet örömmérőjükre ránézve éreznek, és a hétköznapok során megélnek, ott a Derűterápia során derű bukkan fel. A Derűterapeuta segít a derű megteremtésében, annak elérésében, élvezetében, és képessé tesz bennünket annak megtartásában a körülmények mellett is.

A Derűterápia olyan, az érzékszerveinkre ható, és az érzékszerveinken keresztül élményeket előhívó, felidéző, és teremtő Terápiás hatással rendelkező Tanácsadói módszertan, amely növeli az egyén, a családok, és a csoportok már meglévő örömmérőjének a szintjét. Kimozdít a szürke hétköznapokból, a megszokott szerepeinkből, gondolkodásmód és érzelmi világainkból, egy derűsebb helyzetbe, életszemléletbe segítve bennünket. Hisz mindannyian erre vágyunk nem?! Hogy 'boldogok', helyesebben mondva derűsek legyünk!

A Derűterápia céljai

Segít visszatalálni...

Segít visszatalálni: Az életbe, az élet adta derűbe, amikor méltatlanul bántak veled, megaláztak, emiatt elvesztetted, vagy megrendült benned az életbe, és/vagy az emberekbe vetett hited, bizalmad.

Segít visszatalálni: Emberi mivoltunkba, amikor embernek számítottunk, emberként bántak velünk, kezeltek bennünket. Továbbá megmutatja, hogy megtartsuk meg ezen emberi minőségünket, mivoltunkat.

Megmutatja, hogy...

Megmutatja, hogy: hogyan találjunk önmagunkra. Hogyan válhatunk és lehetünk a derűben önazonosak.

Megmutatja, hogyan éljük meg jól az emberi mivoltunkat, minőségünket, miközben az ember alkotta világ nem, vagy visszafejlődik ebben, s úgy érezzük csökken az emberség a világunkban. 

Megtanít a jövőre irányuló látomásokat, elérhető, de jelenleg láthatatlannak tűnő távlatokat generálni, alkotni, amelyek értelmet adnak az életünknek, és segítenek ellenállni, felülemelkedni a kihívásoknak.

Hozzájuttat ahhoz, hogy...

Hozzájuttat ahhoz, hogy: visszaszerezzük a kontroll élményt az életünkben, a hétköznapi rutinjaink során a belső világunkban.

Kontroll állapotba juttat, egyfajta énvezérelt állapotba, ahol megmaradhatunk önmagunknak, autentikusnak, és megtarthatjuk a kontrollt önmagunk, a sorsunk, az életünk és különböző élethelyzeteink felett. 

A Naprakész Derű érdekében, és hogy kövesd a Derűterápia híreit, működését, kedveld Facebook oldalamat itt:

https://www.facebook.com/Kozma-Zolt%C3%A1n-Der%C5%B1terapeuta-Der%C5%B1ter%C3%A1pia-Tatab%C3%A1nya-101979938924332

#derűterápia #derűterapeuta #derűdoktor #élményterápia #irodalmihumorterápia #derűtervezés #derűbarát #derűnagykövet 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.